Даноци

Ако сте сопственик на бизнис, ќе се согласите дека силната конкуренција ни носи време во кое Вие, постојано изнаоѓате начини за намалување на трошоците, оптимализација на даноците, а едновремено и подобрување на квалитетот на услугите во сферата на даноци.

Нашите даночни советноци ќе ви помогнат да го идентификувате и правилно менаџирате даночниот ризик пред тој да стане проблем, да ја минимизирате вашата даночна изложеност, заедно да ги пресметаме реалните даночни позиции во согласност со сите законски барања и прописи

Услуги кои ги нудиме

Нашите експерти од ПКФ Нова консалтинг се подготвени да ги извршуваат следните услуги:

 • Сметководство на даноци
 • Даночно планирање
 • Даночен консалтинг
 • Оптимизација на даноци
 • Проценка на даночен ризик
 • Дирекни и индирекни даноци
 • Трансферни цени
 • Меѓународни даноци
 • Асистенција во контакти со даночни власти

Принципи кои ги практикуваме

Усвоени принципи од страна на нашите тимови:

 • Обезбедување на совети подржани на законска основа и користење на насоки дадени од страна на професионални тела а особено даночната администрација на Р.Македонија,
 • Обезбедуваме сигурност дека повратот на данокот е секогаш поткрепен со соодветна документација, обелоденувања и законски исправни токувања.
Креативно видео од нашите омилени креатори на Instagram содржини

Nova Konsalting

Nova Konsalting


Нашето мото е: да обезбедиме доверба на која вие можете да сметате во секое време!