Запознајте го нашиот тим

Нашите партнери со над 25 годишно искуство и професионално работење ги иновираат и инспирираат вработените оние околу нив. Нивните индивидуални достигнувања се значајни и тие исто така се издвојуваат поради нивната способност да се здружат со другите за уште поголемо влијание.

Партнери

Нивните индивидуални достигнувања се значајни и тие исто така се издвојуваат поради нивната способност да се здружат со другите за уште поголемо влијание.

Nova Konsalting Kristina Tilik

Кристина Тилиќ

Партнер, основач и директор
Над 20 години искуство во сметководство, ревизија, ИТ, менаџмент, бизнис планирање

Кристина Тилиќ

 • Дипл.ецц, овластен ревизор
 • Основач & CEO - ПКФ Нова Консалтинг
 • Партнер - Ефект плус, друштво за ревизија
 • Претседател - Надзорен Одбор на ИОРРМ
 • Интерен ревизор - ВФП фонд менаџмент 
 • Даночен консултант - WTS Германија
 • Превач на семинари и работилници
 • Надворешен консултант
 • Финансов директор, Електроелемент 2 год.
 • Финансов директор, АДССДП 4 години
 • Програмер и раководител на IT 10 год.

Nova Konsalting Nikolaki Miov

Николаки Миов

Партнер, основач и директор
Над 20 години искуство во сметководство, ревизија, ИТ, менаџмент, бизнис планирање

Николаки Миов

 • Дипломиран економист, овластен ревизор
 • Oсновач & CEO Ефект плус
 • Долгорочно познавање на ИПА фондовите на ЕУ во првото ниво на контрола и верификација
 • Консултант во областа на управувањето, процесот на набавки, внатрешните контроли и ревизијата на фондовите на ЕУ
 • Контрола врз финансиското работење за разни компании во приватниот и јавниот сектор
 • Управување со даночниот ризик
 • Внатрешни контроли
 • Бази на податоци и ревизија на информациски системи

Ревизија

Тие поседуваат идеална комбинација на искуство, ресурси и знаење неопходни за реализација на специфични услуги потребни за Вашата дејност Над 4 години искуство во сметководство, ревизија и даноци

Весна Миовска

Весна Миовска

Постар ревизор

Весна Миовска

Постар ревизор

Повеќе од 9 години искуство во сметководство и ревизија. 

Специјалност

 • Експерт во ревизија на проекти финансирани од сите значајни донатори во Македонија

Сања Геговска

Сања Геговска

Помлад ревизор

Сања Геговска

Помлад ревизор

Над 4 години искуство во сметководство, ревизија и даноци

Јасенка Миова

Јасенка Миова

Постар ревизор, ACCA

Јасенка Миова

Постар ревизор, ACCA

Над 9 години искуство во сметководство, ревизија и даноци

Поле на експертиза:

 • Договорни и статутарни ревизии
 • Трансферни цени

Марија Левкова

Марија Левкова

Постар ревизор, ACCA

Марија Левкова

Постар ревизор, ACCA

Над 10 години искуство во сметководство и даноци, ревизија, ангаџмани на уверување

Експерт 

 • Статутарни ревизии

Сметководство/Даноци/Консалтинг

Со секој од нашите клиенти имаат постојана комуникација за релевантните сметководствени случувања и стандарди и промените во законите во текот на годината

Елена Цветковска

Елена Цветковска

Раководител на сметководство

Елена Цветковска

Раководител на сметководство

Овластен сметководител со над 8 години работно искуство во сметководство и даноци

Специјалност:

 • Сектор: градешништво и производство
 • Финансиско известување
 • Интерни контроли
 • Даночни контроли

Јасмина Ристеска

Јасмина Ристеска

Сметковододител

Јасмина Ристеска

Сметковододител

Над 6 години работно искуство во сметководство и даноци


Ивана Јанкуловска

Ивана Јанкуловска

Асистент во сметководство

Ивана Јанкуловска

Асистент во сметководство

Над 3 години работно искуство во сметководство и администрација

Марија Ивановска

Марија Ивановска

Координатор во сметководство

Марија Ивановска

Координатор во сметководство

Над 10 години работно искуство во сметководство и е-комуникација. 

Специјалност

 • Односи со странски компании
 • Основање на компании
 • Е-комуникација 
 • Комуникација со даночни власти

Мила Велевска

Мила Велевска

Асистент во сметководство

Мила Велевска

Асистент во сметководство

Над 4 години работно искуство во сметководство и даноци

ТЕА ПАСИНЕЧКИ

ТЕА ПАСИНЕЧКИ

Специјалист за сметководство

ТЕА ПАСИНЕЧКИ

Специјалист за сметководство

Над 8 години работно искуство во сметководство и даноци

Специјалност:

 • Финансиски известување
 • Интерни контроли


Зоре Петрушевска

Зоре Петрушевска

Раководител на сметководство

Зоре Петрушевска

Раководител на сметководство

Над 20 години работно искуство во сметководство и даноци 

Поле на експертиза

 • Даноци
 • Сметководство 
 • Интерни контроли
 • Финансиско известување
 • Плата 


Љупчо Костовски

Љупчо Костовски

Специјалист за сметководство

Љупчо Костовски

Специјалист за сметководство


Над 6 години работно искуство во сметководство и даноци 

Експерт

 • Финансиско известување 
 • Интерни контроли
 • Даночна контрола

Едукација/ИТ/Право

Секој од нив со својата експертиза, стручност и навременост има придонес во комплетирање на Вашите потреби. Цело е кога има се!

Даниела Тилиќ

Даниела Тилиќ

Координатор на едукативен центар

Даниела Тилиќ

Координатор на едукативен центар

Над 8 години искуство како стручен кадар во организација на образовниот центар

Дејан Стајановски

Дејан Стајановски

ИТ и обработка на податоци

Дејан Стајановски

ИТ и обработка на податоци

20 години искуство во ИТ, мрежа, обработка на податоци


Тања Димевска

Тања Димевска

Правен специјалист, адвокат

Тања Димевска

Правен специјалист, адвокат

Над 15 години работно искуство во Законот за трговски друштва, ХР, Законот за работни односи, застапување на клиенти пред Суд

Нашите вредности

Вашиот успех е наш прв приоритет. Преку ефикасно дејствување ви ги ставаме на располагање нашите вештини, стручност и знаење, во секое време. Детално го разгледуваме секој ваш настан и не допуштаме ништо да остане незабележано.

Дозволете нашите професионални услуги да придонесат за создавање на Вашиот успех!