Производство

Крвоток на сите економии

Производството е крвотокот во сите економии и бележи долг пат на напредок во последните 20 години во:

  • Начините на производство,
  • Автоматизација на процеси, 
  • Квалификувани работници и 
  • светски пазари.

Производствените компании се извор на енергија во повеќето економии ширум светот, помагајќи да се генерираат и извозот и производите за домашна потрошувачка. Производителите се со големина од мали, специјализирани компании до огромни мултинационални конгломерати со клиенти ширум светот.

Регулатива

  • Предизвиците станаа поголеми, просечните очекувања на потрошувачите се зголемија а прописите станаа построги. 
  • Без оглед на нивната големина, тие зависат од добри сметководители и деловни советници во текот на нивниот животен циклус - од првично формирање на компании и капитални инвестиции во фабрики и машини до финансирање за раст, влез на нови пазари, поставување операции во странство и спојувања и превземања


Ние, вработените во ПКФ Нова консалтинг, се стремиме да бидеме поддршка и консалтинг за компании од овој сектор, во врска со даноци, регулативите за вработување и регулативите за животна средина и применетите сметководствени стандарди, без оглед дали компаниите работат на домашни или странски пазари и без оглед дали основачот е резидент или нерезидент на Македонија.
Nova Konsalting


Нашето мото е: да обезбедиме доверба на која вие можете да сметате во секое време!