Услуги


Ние сме посветени да обезбедиме високо квалитетни услуги на компаниите засновани на познавање на проблематиката. Нашите вработени обезбедуваат услуги на ревизија, сметководство, даночен консалтинг и други поврзани услуги за фирми од различни индустрии и различни големини. Веруваме дека имаме идеална комбинација на искуство, ресурси и знаење неопходни за реализација на специфични услуги потребни за Вашата дејност. Ние Ви нудиме можност, преку едукативни тренинг програми да го изградиме Вашиот финансов сектор и да допринесеме во создавање на мотивирани работници, професионалци полни со знаење.